شعبده-و-تردستی

55 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 0 دقیقه

طناب و النگو

00:00:00

رایگان

این ویدئو به شما آموزش میدهد که چطور با یک طناب و النگو شعبده بازی کنید. کاری که میکنید این است که به طناب چند گره میزنید و النگو را در یکی از گره ها گیر می اندازید و سپس بدون دست زدن به النگو آن را در گره ها جابه جا میکنید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: